Tidningshuset 1953. Lägg märke till att det är grusväg. Kyrkogatan var inte asfalterad.