Några bilder på studentkortegen 1996 när den passerar stadshotellet.