Här har Olle varit uppe i någon lägenhet i EPA-huset och tagit en serie bilder över kulturtorget och Kungsgatan lördagen den 24 maj 1986.

Herrklubben i Åmål fyllde 75 år den 9 november 1984. För att föreviga detta tillfälle tog Olle dessa bilder i stadshotellets trappa. På bilden syns idel kända personer från Åmål vid den här tiden. Olle själv står längst fram till höger.

Några bilder tagna runt kulturtorget mellan 1992 och 1994. Stadshotellet och biblioteket med konsthallen ser ut ungefär som idag. På själva kulturtorget har däremot en del förändringar skett. På sista bilden finns en portal som hör ihop med att Åmål fyllde 350 år 1993.

Några bilder över kulturtorget och Kungsgatan tagna 1986. Olle måste ha stått högt uppe i EPA-huset för att få denna vinkel. Digitalskylten ”Alltid Åmål” syns tydligt i den stående bilden. Skylten var en gåva från Lions men krånglade mycket och togs till slut ner.

Några bilder tagna innan dom gamla husen på Kungsgatan revs för att ge plats för det nya Domushuset. Förmodligen har Olle stått i kommunhuset när han tog bild två och tre. Det ser ut som gallret vid dom stora fönstren i Päronsalen skymtar längst till vänster i ena bilden. Butikerna i dom gamla husen är från höger en cykelaffär med en Crescent ljusskylt och Rimo Barnekipering verkar det stå på nästa skylt. Sista butiken innan stadshotellet är Högberg & Winblad som vid fototillfället redan flyttat till en barack på torget. Man ser att det sitter skyltar i fönstren. På första bilden ser man att EPA har öppnat samt att det byggts upp avskärmningar på trottoaren inför rivningen. Bilderna är förmodligen tagna 1960 eller 61.

Här visar vi ett antal bilder från en modevisning på Stadt på 50-talet.

Stadshotellet vintern 1943. Här ser man tydligt det fina räcket på den gamla bron. Till höger syns rådhuset.

Här har Olle stått på Kulturtorget och fotat studentkortegen 1993. Lägg märke till bilden där Domushuset syns. Domus hade bytt namn till Åmålshallen. Intersport och bokhandeln låg också i huset. Optikerbutiken på hörnet finns kvar än idag om än under annat namn.