Några färgbilder på Åmåls rådhus innan rivningen 1968. Bakom rådhuset syns det nybyggda biblioteket/polishuset. Som synes är Nynäsmacken som låg mellan rådhuset och EPA borta. Här har det istället byggts en barack som också kommer att rivas tillsammans med det 150 år gamla rådhuset. Originalen till bilderna här är dia som tyvärr farit illa av tidens tand.

Ingen återvändo. Nu skall rådhuset bort. Det 150 år gamla huset lär ha stått emot grävskopan bra och fick plockas ner bit för bit. Bakom står det nya biblioteket/polishuset klart att tas i bruk. Året är 1968. Tyvärr har filmen fått en ljusskada.

Stadshotellet vintern 1943. Här ser man tydligt det fina räcket på den gamla bron. Till höger syns rådhuset.