Olle Englund hade tillstånd från Överbefälhavaren att fotografera från flygplan. Dessa tillstånd delades inte ut till var och varannan på den här tiden. Olle hade ett eget bokförlag vilket kanske underlättade det hela. Bilderna här är tagna över Östra Åsen med omnejd 1984.