Ytterligare några bilder från kyrktornet. Denna bildserie över Åmål tog Olle 22 maj 1985. Även urverket kom med på bild. Det man kan notera på dessa bilder är att plasthallen vid Norrtullskolan är borta. Orgelfabriken är riven liksom de gamla husen mellan Norrtull och Lunnegatan. Norrtull är fortfarande skola. Det gamla ålderdomshemmet är inte rivet än. Det finns en hel del annat som också har förändrats i stadsbilden vilket ni säkert märker om ni detaljstuderar bilderna.

Vi tycker mössorna ser gråa ut så förmodligen är detta realexamen vid Norrtull. På negativarket står det 1958 eller 59 så vi vet inte exakt år. Platsen är vid gymnastiksalen på Norrtull.

Så här kunde det se ut när studenterna gick ut från Norrtull på 60-talet. På trappan till gamla byggnaden syns rektor Ove Moberg. Det verkar som det var vanligt att plocka bort bakluckan på bilen och sedan placera studenten där istället. I hörnhuset i korsningen Kungsgatan-Lunnegatan låg vid den här tiden Kylanders konditori. Lägg märke till reklamskylten för Skandia på taket till hörnhuset. Studenterna Ante och ”Don” Johan delar på en sportbil av okänt fabrikat.

På detta panorama från kyrktornet 1968 är trots allt mycket sig likt idag. En del är dock förändrat. Vi kan nämna några detaljer. På första bilden ser man att arbetet med plasthallen börjat. Gymnastiksalen på Norrtull räckte väl inte till. På andra bilden ser man att Rålins gamla orgelfabrik finns kvar. Kranen i hamnen är byggd. På bild 3, 4 och 5 ser man att all gammal bebyggelse mellan Norrtull och Lunnegatan finns kvar. Mackarna Shell och Caltex vid järnvägsviadukten finns också kvar. På bild 8 och 9 syns att församlingshemmet är under byggnation. Gamla ålderdomshemmet syns tydligt upptill i mitten på bild 9

Dessa bilder från hösten 1968 har påverkats en del av tidens tand tyvärr.

På dessa bilder från 1971 finns en hel del byggnader som är borta idag. Plasthallen, orgelfabriken, brandstationen, mackarna Shell och Caltex samt alla husen mittemot Norrtull kommer att rivas framöver men 1971 fanns dom kvar.

Idag finns många av dom kommunala förvaltningarna i dessa byggnader men 1984 när dessa bilder togs var här högstadieskola. 1987 stod Kristinebergskolan klar och då var det slut med undervisning här på Norrtullskolan. Före Karlbergsgymnasiet stod klart våren 1970 var det realskola och gymnasium här. På den äldsta byggnaden kan man se texten ”Läroverk”.

Gymnastiksalen på Norrtull får vara vallokal 1966. Tage Erlander (S) var statsminister före valet och detta var en titel han behöll även efter valet.

Ett knippe bilder från ett somrigt Åmål 1940. Det var krig i Europa men bilderna här ser närmast idylliska ut. Några militärer ses promenera vid realskolan annars märks inte kriget av.