Lastbilscentralen i Åmål Ekonomisk Förening är ett serviceföretag för allt som gäller transporter m.m. 1984 när bilden togs fanns 27 delägare med en bilpark på 52 fordon. På bilden ses Sigge Nilsson och Göte Rehnberg.