Den 14 november 1987 var Olle uppe på Kungsberget och tog några bilder in över Åmål. Som synes pågår bygget i korsningen Kyrkogatan-Norra Långgatan. Lägg också märke till att Domus har bytt namn till Åmålshallen och har fått ytterligare en entré mot baksidan och parkeringen.

Det är veckan före midsommar 1984 och Olle är uppe på Kungsberget och tar några bilder över Åmål. Det som är värt att notera här är att Domusparkeringen inte är asfalterad och iordningställd. Detta skedde 1985. Bergska fastigheten delar av parkeringen i två delar. Det stora trähuset i korsningen Kyrkogatan – Norra Långgatan finns kvar. Det revs 1985 i samband med att parkeringen iordningställdes.

En väldigt vacker bild över Åmål från Kungsberget och med en perfekt sommarhimmel. Hade Olle bländat ner lite till så hade även mannen blivit helt skarp.

Några vyer över Åmål från Kungsberget 1972 samt en bild från Norra Långgatan samma år. På bilderna kan man se att hyreshusen på Adolfsberg är byggda samt gamla parkeringen vid varuhuset Domus.

Här har Olle gått runt på Kungsberget i Åmål våren 1965. Det som skiljer mot idag är framför allt på bilden över djuphamnen. Ahlmarks oljecisterner är borta idag och det som tillkommit är kranen vid kajen. Kranen byggdes omkring 1967 och finns kvar idag men används inte.