Några bilder från det lilla museum som finns vid lokstallet i Åmål.