Här har Olle varit och dokumenterat den gamla bebyggelsen på Järngatan den 2 oktober 1967. Förmodligen kort tid innan husen revs för att ge plats för hyreshusen som finns där idag. Första bilden är tagen i korsningen Ödmansgatan-Bergsgatan-Järngatan och sista bilden är tagen strax före Centralplan och järnvägskorsningen. Man ser reklampelaren längst bort bredvid lastbilen och mitt i bilden vägskylten som anger Göteborg och Karlstad. Bilderna däremellan är tagna längs Järngatan, anslutande gator och på bakgårdarna.

1982 rivs det gamla huset i hörnet Centralplan – Järngatan.