Med världen som arbetsfält. Företaget bildades 1944 och man tillverkar metallbandsågblad för verkstadsindustrin och livsmedelsindustrin. Produkterna exporteras till en mängd länder på alla kontinenter. På första bilden håller direktör Bengt Håkansson och marknadsdirektör Bill Håkansson upp ett sågblad tillverkat i Åmålsfabriken.

Direktör Bengt Håkansson porträtterad av Olle 1952.