Om det är någon som är förknippad med torghandel i Åmål så är det ”Ebbe på torget”. Under många år drev han handel med frukt, grönsaker och blommor på torget i Åmål. Efter hans bortgång fick han en gata uppkallad efter sig samt en minnessten på torget. Bilderna här på Ebbe och hans medarbetare är från 1984.