Här har Olle tagit några bilder på ett gatuarbete i korsningen Drottninggatan-Bragevägen sommaren 1984. Förmodligen är det något byte av elskåp som föranleder grävningen. Det ligger ett gult varningsband för elkabel på skåpet och Sven Sandberg och Bertil Carlsson jobbade på Åmåls Elverk.