Svenska Järnvägsmannaförbundet Avd. 49 Åmål står det på fanan. Bilden är tagen inne på gården på Arbetareföreningens hus på Lunnegatan (nuvarande fritidsgården Huset). I bakgrunden syns Caltexmacken i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan.

Caltex-macken som låg i korsningen Drottninggatan – Kungsgatan/Karlstadsvägen. Bentyl var en blandning av bensin och alkohol. Originalet till denna bild är ett svartvitt diapositiv som är märkt av tidens tand.