På våren 1983 har den gamla brandstationen i korsningen Bergslagsgatan – Torggatan inte långt kvar. Brandkåren har flyttat till nya fina lokaler på Nygårdsvägen och för den gamla stationen återstår bara rivning.

Huset i hörnet Torggatan-Bergslagsgatan ägdes och byggdes på sin tid av en lokförare Santén. Sannolikt efter branden 1901, då ju det mesta utefter Torggatan strök med. Det Santénska huset brann ned till grunden under andra halvan av 1990-talet. Då ägdes det av fastighetsbolaget Detrem i Vänersborg. Det gick med andra ord samma öde tillmötes som  gamla auktionskammaren, som låg på platsen för nuvarande Coops parkering. Bilden är från 1995.

Åmåls gamla brandstation i korsningen Bergslagsgatan – Torggatan. Brandstationen finns inte kvar idag. Bilden från 1980.