Här är ett gäng gubbar i färd med att bygga en malegård i Slädekärr där Vitlandaån rinner ut i Vänern. Male är ett dialektord för mjärde. Fiskeredskapet kallades också för lakestrut av somliga. Olle var där och fotograferade men projektet filmades också av någon som synes på bild fem. Fiskafänget brukade krönas med en stor lakehippa i Tydje bygdegård. Bland de som syns på bilderna kan nämnas Kurt Johansson, Börje Andersson, Evert Andersson, Gustaf Andersson och Göran Pettersson.

Dessa bilder lär vara från 1996. Det är ett stort blomsterarrangemang vid rondellen. Bobo Bergström berättar att Ebbe Grävare gjorde kullen med grävmaskin. Parkpersonalen planterade och skötte underhåll med att vattna och rensa ogräs vid behov. Kjell Nilsson drev upp alla växterna i växthusen på gamla SJ området tillsammans med parkpersonalen. Gick åt mängder av isbegonior. Texten är skriven med silverek. Det lär ha funnits planer på att göra ett liknande arrangemang vid södra infarten men rondellkullen tog för mycket resurser. Vid södra infarten finns en jordkulle kvar som kanske var tänkt för något liknande.

Några bilder på studentkortegen 1996 när den passerar stadshotellet.