Några bilder från Viken, Fröskog vintern 1956/57. Första bilden är tagen vid Vikegården med Kristinedalstjärnet i bakgrunden. Andra bilden är från vägen till Vikegården och det är Irene Englund på båda bilderna. Tredje bilden är tagen på sjön Ärrans is och det är Olle själv på bilden. Vägen på isen har förmodligen uppstått när man dragit timmer men det kan finnas andra förklaringar. Dom sista två bilderna är på Irene Englunds föräldrahem på Viken i Fröskog.

Några bilder tagna på Viken i Fröskog mellan 1957 och 1963. De flesta bilderna är på Olle Englunds fru Irenes bror Daniel. Daniel ”på Vika” som man ju alltid sa i Fröskog. Lumparbilderna är från 1957, färgbilden från 1960 och dom övriga från 1963.

Panoramabilder över Bengtsfors tagna från Gammelgården 1957. Hotell Dalia är nog nästan nybyggt och industrifastigheterna på första bilden är väl rivna sedan länge. Annars är nog mycket sig likt än idag.

Fotoklubben anordnade en utflykt för barn till Bengtsfors 1957. Förmodligen är det barn till fotoklubbsmedlemmar men vi vet inte säkert.

Gustav Olsson var Irene Englunds pappa. Han drev ett litet jordbruk på Viken i Fröskog. På de första bilderna sitter han och några till (förmodligen Irenes syster Gun och Georg på Vallsjön) och tittar på några av Olles diabilder. Året lär vara 1957. Färgbilderna är tagna 1971.

Slåttern pågår för fullt på Vikegården i Fröskog. Det är Olles fru Irene, hennes bror Daniel och deras pappa Gustav Olsson som såtar hö. I bakgrunden Kristinedalstjärnet. Året är 1957. En riktigt fin bild på en miljö som var väldigt vanlig förr när det fanns en mängd små jordbruk i Sverige.