Vännerna Olle Eriksson, Greta Gustavsson (gift Jansson) och Olle Englund i färd med att koka kaffe och tända brasa. Olle ser ut att ha hittat en flaska konjak i kylskåpet. Enligt negativarket är året 1950. Mer vet vi inte om dessa bilder tyvärr.

Ett gäng ritare på Håkanssons Industrier i Åmål 1950. På stora bilden visar man en skiss på hur ett kylskåp fungerar verkar det som.

Skandinaviska Banken omkring 1950. Banken låg på nästan samma plats på Kungsgatan som idag fast nu heter den Skandinaviska Enskilda Banken SEB. Genom fönstren ser man Vågmästargården, Plantaget och bilarna på torget.

Några bilder med kameror. Första bilden är från sent 40-tal på en okänd person. På bild två beundrar Olle Englund och Sigge Nilsson Olles kanske då nya Paillard Bolex 16 mm filmkamera (sent 40-tal). Bild tre från 1950 är på en person som är okänd för oss. Bild fyra till sex är tagna i Rättvik 1951. Det är Olle och en kamrat som filmar 16 mm.

Bilder från slåttern i Amnebyn, Tösse 1950. Gården drevs av Arthur Englund som var Olles farbror. På första bilden kör Kristian Englund traktorn med självbindaren bakom. Den stora byggnaden i bakgrunden är Vägförvaltningens garage (”Vägkassan”). Till höger skymtar gaveln på Albert Nilssons hus och norrsidan av Ellen och Tage Lindströms hus, idag beläget vid Solsätersvägen. På bild två syns i bakgrunden Herbert Fernelius hus och smedja, Tösse Bilverkstad, Tösse bygdegård samt Theodor Carlssons hus. På bild tre kollar Kristian Englund självbindaren. På bild fyra och fem är man i färd med att ordna kärvarna i skylar för att de skall torka innan de tas in för tröskning. Kärvarna ställdes i fyra eller sex par för att ge bättre stadga. I bakgrunden syns Amnebyns gamla ladugård som brann ned till grunden i tidigt 80-tal. Den nuvarande ladugården byggdes sedan på samma plats. På bild sex är det kaffepaus i skördearbetet. Amnebyns ägare Arthur Englund är andre man från vänster. Längst till höger sitter Arthurs fru Selma och bredvid henne sonen Kristian. På bild sju och åtta syns Amnebyns gamla gårdsdamm. Bild nio visar kor som betar väster om man byggnaden på Amnebyn. Sista bilden är en gruppbild tagen vid farstukvisten på Amnebyn.

Idag är det enkelt att ta bilder på dygnets mörka timmar. Man ser resultatet direkt och kan lätt ändra exponeringen och ta en ny bild. Dessa bilder är tagna 1947 och 1950 och man får väl säga att Olle lyckats ganska bra med exponeringen. Första bilden är tagen i Plantaget mot Kungsbron och den andra från Fåfängebron mot torget. Man ser sparbanksskylten väldigt väl.

Omkring 1950 brann fabriken ÅSA-hus ner. Fabriken låg vid Näsviken och det korrekta namnet var så vitt vi vet ÅSA-Hus Sågverks AB. Vi har tagit med ett flygfoto från 1946 så ni förstår var fabriken låg.

Här har Olle varit ute och fotograferat skyltfönster tillsammans med goda vänner omkring 1950. Första bilden är tagen vid guldsmed Sven Dahléns affär på Torggatan 3. Den andra bilden är tagen vid kommunhuset där det låg en radioaffär som hette Centrum Radio. Tredje bilden är tagen vid reklampelaren vid Kungsbron. Fjärde bilden är på Stilco kläder på Västerlånggatan. På sista bilden visar Eskilstunaboden upp Skultuna aluminiumkastruller i en välgjord skyltning. Eskilstunaboden ( eller E-boden som man vanligtvis sa ) låg då på Kungsgatan mittemot torget.

Här har Olle varit i Stockholm och besökt Sven Ahlstedt AB som tydligen sålde Håkanssons produkter. Någon som är bevandrad bland Stockholms alla gator kanske känner igen var affären låg. Nattbilderna är däremot tagna i Göteborg vid Kungsportsplatsen. Ryttarstatyn till höger på bilderna är Karl IX (Kopparmärra). De sista två bilderna är helt klart tagna i Gamla Stans trånga gränder.

Några vinterbilder tagna på Norrtullsgatan och Måkeberg omkring 1950.