Olle har många bilder tagna på Räveln i Åmål. Han bodde på Steckseniigatan som ju ligger på Räveln. Dessa två bilder är tagna 1948 från baksidan av Olles hus mot lekplatsen och kyrkan. Den första under tidig vår och den andra på sommaren.

Här har Olle varit hemma hos familjen Bengt Håkansson och tagit några bilder. Som synes är detta en modern och välutrustad bostad. Lägg märke till telefonen med vev som står på hallbordet. Vi vet att det är slutet på 40-talet och förmodligen 1948.

Bilderna här är tagna 1947 och 1948 utom de sista två som vi tror är från 50-talet.

Bilderna här är tagna på ett ställe som heter Håkantorp. Alla verkar vara tagna vid samma tillfälle utom första bilden. Var Håkantorp ligger är okänt för oss men det bör inte vara så långt från Åmål.

Mannen på denna lilla bildserie är Rune Darlöf (1925 – 2001) och det ser ut som han fyllt år eller gratulerats av någon annan anledning. På bild två ser en sekreterare ut att stenografera. Sista bilden verkar vara tagen i hemmiljö där Rune Darlöf läser Stockholmstidningen. Lägg märke till telefonerna. Året är 1948 eller däromkring.

Två väldigt fina och vältagna bilder från sent 40-tal (förmodligen 1948). På bilderna är det Olles syster Ulla-Britt och Lars-Erik Ekerydh.

Ett bildsvep från några av kontoren på Håkanssons Industrier 1948. Allt sköttes manuellt på den här tiden. Det räknades och skrevs för hand och all kommunikation skedde per brev eller telefon. Så helt klart behövdes det många kontorsanställda för att sköta allt på ett av Åmåls största företag.

Kontorsbilder från Håkanssons Industrier där Olle Englund arbetade. Bilderna är från sent 40-tal utom den sista som är från 1956. Man ser ut att trivas och ha kul på jobbet.