Två bilder på julgranen på torget. Den första från 1944 och den andra från någon gång på 50-talet.

Kjell Josefsson, Sigge Nilsson och Olle Englund vid Kjells DKW 1944. Under kriget rådde brist på bensin så många bilar drevs med gengas. Som synes så var gengasaggregatet stort och man måste också ha med sig ved eller kol till förbränningen.