Info om sidan

Att ta hand om Olle Englunds enorma bildarkiv

Olle Englund gick bort 2004 och hans fru Irene 2019. Olle var sjuklig sista åren av sitt liv så han kom inte att lämna över sin enorma bildskatt till någon. Fram till Irenes bortgång stod allt fotorelaterat som Olle hade lämnat det. En del bildmaterial blev dessutom vattenskadat under skyfallet i juli 2009. När Irene så gick bort och huset skulle röjas och säljas fick Åmåls Fotoklubb frågan om vi kunde tänka oss att ta hand om bilderna. Olle och Irene hade inga barn utan det var släktingar som tog hand om det hela. Vi i fotoklubben sa ja till att ta hand om bilderna då släktingarna inte hade någon möjlighet till detta. Det rörde sig om tusentals pappersbilder, negativ, diabilder och smalfilmer. Resultatet av ett långt livs fotograferande. När vi började gräva i detta funderade vi på om vi tagit oss vatten över huvudet. Olle hade väldigt mycket kunskap om bilderna i huvudet. Viss information fanns på vissa bilder men ofta saknades det. På många diabilder är årtalet präglat i ramen vilket är till stor hjälp. Ofta går det dock att se var bilderna är tagna för den som är lite bevandrad i Åmål med omnejd. Årtal går också ganska bra att gissa sig till med ledning av det som finns på bilden.

Vissa original var i dåligt skick. Denna dialåda från 1961 har blivit vattenskadad men turligt nog har de flesta diabilderna klarat sig hyfsat.

Steg ett var att flytta allt från huset till olika ställen. Jag tog hand om alla diabilder hemma hos mig. Det rörde sig om hundratals diamagasin, pärmar, lådor och askar med en film i varje. Volymen måste ner vilket innebar att en del måste slängas. Väldigt många bilder var på blommor. En vitsippa ser likadan ut idag som 1960 så blombilderna fick gå. Det vi ansåg viktigast att koncentrera sig på var lokalhistoriska bilder.

Samtidigt som vi började rensa diskuterade vi vad allt skulle utmynna i. En utställning i konsthallen? Bra idé men efter en vecka tas den ner. En bok kanske men den idén lades också åt sidan i alla fall i ett inledningsskede. Då kom vi på att göra en hemsida. Där kan alla som är intresserade se bilderna när som helst och var som helst. Hemsidan kan också växa allt eftersom fler bilder läggs in. Fokus skulle som sagt ligga på lokalhistoriska bilder. Framförallt från Åmål med omnejd. En hemsida med lokalhistoriska bilder skulle vara extra värdefull då det idag inte finns någon sida med den typen av Åmålsbilder.

Göran Karlsson under arbete med Olle Englunds hemsida.

Hemsidan är uppbyggd kring ett antal kategorier som t.ex. Åmåls stad, handel och landsbygd. Vissa bilder kan naturligtvis passa in under flera kategorier men det spelar inte så stor roll. Sidan blir som ett stort smörgåsbord där man väljer det som verkar intressant. Inläggen på hemsidan ligger inte i någon exakt ordning när det gäller årtal och annat. Att bygga upp sidan i ordning från säg år 1940 till år 2000 skulle ta oändligt med tid då många bilder saknar årtal och nya hela tiden dyker upp. Vill man se bilder från säg 40-talet så kan man söka och då få dessa bilder samlade.

Bilderna håller olika hög kvalitet. Vi gör viss bildbehandling men ibland skulle detta ta alltför lång tid så på vissa bilder är det både damm, färgstick och andra skador. Skärpan kanske inte är helt perfekt heller men bilden kan vara intressant ändå. Olle och Irenes hus vattenskadades som sagt under skyfallet i juli 2009 då även Åmåls Bluesfest i princip regnade bort. Vissa av Olles bilder blev säkert helt förstörda då medan vissa klarade sig med olika typer av vattenskador. Ni kommer att se en del bilder här på sidan som har skador men som vi ändå tycker är så intressanta att vi tagit med dom.

Det finns många personer på Olles bilder och det kan ju vara så att någon inte vill att någon ska finnas med. Vi tar naturligtvis bort bilder om den typen av synpunkter kommer fram. Nu är ju de flesta bilder mer än 20 år gamla så troligtvis är detta inget stort problem.

När detta skrives hösten 2022 finns som sagt inte någon hemsida med lokalhistoriska bilder från Åmål med omnejd. I kommunarkivet finns mängder med bilder men dessa går ej att se på någon hemsida. Vi hoppas att denna sida med Olle Englunds bilder kommer att fylla detta tomrum och att besökarna kommer att uppskatta att botanisera i Olles bildskatt.

Nedanstående text är hämtad från Åke Janssons bok ”Profiler och miljöer i Åmål Del III” från 2006. Texten är något nedkortad.

Olle Englund – amatörfotografen som åkte kors och tvärs genom Dalsland och filmade och fotograferade.

Filmaren och fotografen Olle Englund (1919-2004) har dokumenterat Dalsland från norr till söder. Tillsammans med makan Irene åkte han kors och tvärs genom landskapet för att filma vackra naturvyer och intressanta miljöer.

Riktigt känd för allmänheten blev Olle Englund på 50-talet då han efter flera års arbete hade sin film ”Vackra vänliga Dal” färdig. Den visades över hela landskapet. Filmen hade en speltid på cirka två timmar och var uppdelad i två avdelningar, norr och söder.

Det var en rolig tid, berättar Irene Englund. Jag fungerade som assistent till Olle och bar och kånkade på kameror och stativ. Olle lämnade inget åt slumpen. Han skulle upp på de mest omöjliga ställen för att få de bästa bilderna. ”Vackra vänliga Dal” blev mycket uppskattad. Det är säkert närmare 30 000 människor som sett filmen under årens lopp.

En av Olles bästa vänner var Nilsgunnar Elfstedt, Elloz kallad. De delade intresset för fotografi och film. Nilsgunnar säger att Olle aldrig gick utan kameran. Hände det vid något tillfälle kände han sig ”oklädd”. Vi arbetade ofta tillsammans och hjälptes åt både ute på fältet och i mörkrummet.

Olle Englund var en genuin Åmålsbo. Född och uppväxt i området kring tretornet i centrala Åmål. Intresset för fotografi vaknade tidigt. Han fick en lådkamera av sina föräldrar Alis och Beda Englund när han var 11 år 1930.

Förmodligen var det lådkameran som tände ett livslångt intresse för fotografering, säger Irene Englund. Han levde för fotografering och han tänkte kamera- och bildvinklar. Detta intresse drog även med mig även om jag sällan fotograferade. Han var mycket noga med att visa mig resultatet innan han gick vidare och visade för en större allmänhet.

Olle Englund har betytt mycket för dokumentationen av Åmål och Dalsland. Han var en av tre som bildade Åmåls Fotoklubb och han var också dess hedersledamot.

Genom sin kunskap undervisade han i ämnet film och foto. Det är många Åmålsbor som fått sina första lärdomar i fotografins svåra konst genom Olle Englund.

Han har producerat massor av filmer. Förutom ”Vackra vänliga Dal” har han producerat filmer om Åmål, Håkanssons Industrier, Dalslandsfilm till Wasa-logen i USA, filmer för Turistföreningen, Resa till Nordkap samt en film om Gambia.

Ett annat stort arbete var bokverket ”Dalslands kyrkor” där Effe Runelid skrev texterna och Olle Englund tog bilderna. Han har även givit ut en egen bok ”Åmålsbygden – en bildberättelse”.

I yrket tillbringade han den mesta tiden som kamrer hos Håkansons Industrier. Det började redan 1938 då han anställdes vid dåvarande Jern & Trä. Efter en konkurs övertogs verksamhet och lokaler 1944 av Håkansons Industrier. 1967-1970 var han anställd hos Electrolux och Euroclean och 1970-1983 hos Nilfisk. Och hela vägen var Olle Englund med och petade i siffror och kontrollerade att allt gick rätt till och att bokföringen var korrekt.

Olle Englund hade utöver sin ordinarie verksamhet som kamrer, fotograf och filmare en hel del förtroendeuppdrag. Han var ledamot av stadsrevisionen, kronoombud och ordförande i taxeringsnämnden. Dessutom var han medlem i Röda Korset, Hembygdsföreningen och Hembygdsförbundet på Dal där han också var revisor under många år.

Han lämnade en betydande filmskatt och ett enormt bildarkiv efter sig när han avled 2004. Det är filmer och bilder värda att göras tillgängliga för en bredare allmänhet.