På fabriksgolvet del 4

Några bilder tagna 1952 som väl illustrerar det hårda slitet i gjuteriet på Håkanssons. Lägg märke till fotografen som syns i bakgrunden på de första två bilderna.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>