Rivningen av Roos Café

Den 5 juni 1974 öppnade ICA Lejonet stormarknad i korsningen Västerlånggatan-Mellanbrogatan. Innan bygget kunde starta revs ett antal gamla hus på platsen. I huset som låg i just denna korsning fanns Roos Café och dessa bilder visar rivningen. Året måste vara 1972 eller 73

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>