Henry Stakes bilder på byggnader

Olle Englund och Henry Stake kände naturligtvis varandra väl. Henry drev ju Stake Foto där Olle köpte sina två Leicor i början på 60-talet. Bilderna här är framförallt på byggnader.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>