Från Kungsberget i november 1987

Den 14 november 1987 var Olle uppe på Kungsberget och tog några bilder in över Åmål. Som synes pågår bygget i korsningen Kyrkogatan-Norra Långgatan. Lägg också märke till att Domus har bytt namn till Åmålshallen och har fått ytterligare en entré mot baksidan och parkeringen.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>