Karlstadsvägen 1970

Två bilder tagna på Karlstadsvägen 1970 med kyrkan och det nybyggda församlingshemmet i bakgrunden. Dessa bilder skulle se ungefär likadana ut idag bortsett från fordonen.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>