Isaksons Hovfoto

Isaksons Hovfoto startades av fotograf Bror Isakson. När Bror Isakson gick bort i slutet på 60-talet köpte fotograf Bert Karlsson rörelsen. Under många år låg butiken på Kungsgatan 21 men flyttade omkring 1990 till Coloramahuset på Lunnegatan. De sista åren Bert Karlsson drev butiken låg den på Gågatan i Stake Fotos gamla lokal. I december 2011, efter mer än 40 år, sålde Bert Karlsson rörelsen och därmed försvann det klassiska namnet Isaksons Hovfoto. Bilderna här är tagna sent 1986.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>