Frimärkets Dag 1987

Frimärkets Dag firades första gången 1944 och upprepades 1945 och 1949. 1972 återupptogs arrangemanget och har sedan dess årligen firats runtom i Sverige. Bilderna här är tagna på Åmåls postkontor under Frimärkets Dag 10 oktober 1987. Temat var troligen cirkus eftersom Nilsgunnar ”Elloz” Elfstedt har en utställning av cirkusaffischer m.m.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>