Åmål januari 1987

Vi tar en liten promenad i Åmål i januari 1987 med början vid Södra Skolan. Här ser vi att Terasskiosken finns kvar och att Isaksons Hovfoto har flyttat till nuvarande Coloramahuset. Bild tre och fyra är från korsningen Kungsgatan-Hjeltegatan. Hörnanhuset håller på att renoveras och vi ser en polisbil med den tidens utseende. Domus har bytt namn till Åmålshallen. Bild fem är på Electroluxbutiken som senare förstördes i en brand på hösten 1987. Bilderna sex till tio är från Kungsbron. Här kan man se att det pågår ett större arbete i Sparbankshuset. Det står en hög kran och en speciell förbifart har byggts för fotgängare. Bild elva är från Kyrkogatan och Provinstidningen Dalsland PD har sina gamla lokaler i huset till vänster. Dom sista två bilderna är tagna vid Måkeberg.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>