Med kameran i centrum

Några bilder med kameror. Första bilden är från sent 40-tal på en okänd person. På bild två beundrar Olle Englund och Sigge Nilsson Olles kanske då nya Paillard Bolex 16 mm filmkamera (sent 40-tal). Bild tre från 1950 är på en person som är okänd för oss. Bild fyra till sex är tagna i Rättvik 1951. Det är Olle och en kamrat som filmar 16 mm.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>