Chef som fyllt år

Mannen på denna lilla bildserie är Rune Darlöf (1925 – 2001) och det ser ut som han fyllt år eller gratulerats av någon annan anledning. På bild två ser en sekreterare ut att stenografera. Sista bilden verkar vara tagen i hemmiljö där Rune Darlöf läser Stockholmstidningen. Lägg märke till telefonerna. Året är 1948 eller däromkring.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>