ÅSA-branden

Omkring 1950 brann fabriken ÅSA-hus ner. Fabriken låg vid Näsviken och det korrekta namnet var så vitt vi vet ÅSA-Hus Sågverks AB. Vi har tagit med ett flygfoto från 1946 så ni förstår var fabriken låg.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>