Orgelfabriken tar sin sista ton…

Våren 1983 revs den gamla orgelfabriken på Rålinsgatan i Åmål. Verksamheten hade börjat i slutet på 1800-talet och höll på till 1935. Därefter har det varit andra företag som funnits i lokalerna.

Comments

  1. Bo Karlsson

    Fröde’ns El hade lindarverstad och bilelektrisk verkstad där i många år. Det byggdes även automatiskåp m.m. där.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>