Lucia hos fotoklubben 1968

Fotoklubben har någon sammankomst 1968 och får besök av Lucia med tärnor. I klubbens lilla medlemsblad Visirskivan kan man läsa att man denna kväll förutom Lucia hade bingo, överraskningar och färgbildskryss.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>