Brobygget över järnvägen

1973 stod bron över järnvägen klar. Där det idag är parkering och garage mellan Bondegatan och Strömstadsvägen (mittemot stationen) låg järnvägshotellet och den Halmenska villan. Dessa revs i samband med brobygget. På sista bilden har Olle fotograferat en arbetarbarack med en lång uträkning på dörren. Kanske rådde det brist på papper.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>