Transformator-Teknik 1986

Företaget tillverkar transformatorer, likriktare, drosslar och andra typer av strömförsörjningsprodukter. Idag finns man dock i andra lokaler på industriområdet i Åmål än den på bilden från 1986.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>