Från Kungsberget 1965 och 1992

Det är nästan 30 år mellan dessa bilder. På första bilden tagen 1965 är inte husen på Kyrkogatans högra sida byggda. Mittemot är det bara Bergska huset som finns kvar idag. Det stora gråa huset i mitten revs 1985 i samband med att Domusparkeringen asfalterades. Dom två rucklen i nedre vänstra hörnet revs säkert under 60-talet. Dom andra bilderna är tagna 1992 och 1994 och så ser det i stort sett ut även idag.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>