HI-mappen stora pressar och annat

Ytterligare elva bilder från Olles HI-mapp. Här är det stora maskiner på många av bilderna. Ljudnivån måste ha varit ganska hög men ingen har hörselskydd. Säker arbetsmiljö var kanske inte så högprioriterad på 60-talet när dessa bilder togs.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>