EFS-kyrkan

EFS-kyrkan i Åmål färdigställdes 1906 efter ritning av Åmåls dåvarande stadsingenjör Svante Bengtsson. Bilderna här är från 1984 och som synes så var inte Lunnegatan här enkelriktad då.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>