Polstjärnan på uppdrag del 3

Här utför man arbeten precis utanför Åmål. Man ser det gamla bryggeriet, AXA-ladan och den gamla hamnterminalen i bakgrunden. Den sista bilden är tagen vid en av Vänerns alla fyrar. Lägg märke till på den fjärde bilden att det är ett filmteam med ombord på polstjärnan. Bilderna är tagna 1984.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>