Kvarteret Laxen

De fyra hyreshusen i kvarteret Laxen byggdes 1988-89 och ägs av det kommunala bostadsbolaget ÅKAB. Där huset i korsningen Hjeltegatan-Nybrogatan ligger låg tidigare klassiska Hotell Paletten med lika klassiska puben Wayfarers Inn. Hotellet förstördes i en brand vid nyår 1982. Den gula bilen som passerar korsningen är en Opel Ascona. På dom första två bilderna håller man på att bygga garage och p-platser mittemot gamla badhuset på Norra Långgatan. Bilderna fem och sex är tagna 1991 alltså några år efter husen byggdes. Övriga bilder vet vi ej exakt år när dom är tagna. På dom sista tre bilderna känner vi dock igen Melker Bohlin som mannen till höger.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>