Åmål från Kungsberget 1988

Ett bildsvep från Kungsberget över Åmål våren 1988. Det man kan notera är att Hörnanhuset håller på att renoveras. Takpannorna är nästan på plats. Kurts Kyl & Frys som låg bredvid Hörnan huset brann ju ner och är borta på dessa bilder. Varuhuset Domus genomgick en omdisponering 1986 och bytte samtidigt namn till Åmålshallen. En ny entré gjordes i samma veva mot den iordningställda parkeringen.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>