Arbete pågår del 2

Dom första fyra bilderna här är tagna från Strömsbergsgatan medan de andra är tagna från Västra Bangatan. Några är också tagna inne på gården. Man ser texten Åmåls Gjuteri och Mekaniska Verkstad på en av byggnaderna. Boningshuset som syns där en man kommer cyklande finns inte kvar idag. Den stora byggnaden på samma bild inhyser idag AH Produkter. Vi vet som sagt inte vad det är för arbeten som pågår. Idag är det mest plana ytor och ingen bebyggelse där bilderna är tagna. Året är 1970 eller något år senare.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>