Krokströms lanthandel i Mo 1984

Förr fanns det gott om lanthandlare. På en liten ort kunde det finnas flera stycken. Krokströms Specerier i Mo var kommunens äldsta och hade 1984 funnits i hundra år. Den drevs hela tiden av samma släkt och på samma ställe vid Mo-vägen. Idag är lanthandeln nedlagd men huset finns kvar.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>