Utflykt till Halden 1973

På dessa bilder stod inget årtal och i fotoklubbens tidning stod heller inget om denna höstutflykt till Halden. Det finns en del detaljer man kan bli hjälpt av när det gäller att bestämma årtal på en bild. Titta på bilarna på bilderna. Är det vänstertrafik så är det före 1967. Är det gamla reg-skyltar så är det före 1973. Bilarna på första bilden har nya skyltar och dessa kom våren 1973. Det finns inget noterat om hösten 1973 vilket det gör om de andra åren. Så med största sannolikhet är dessa bilder tagna hösten 1973 i Halden och Svinesund. Som synes så fanns en del bebyggelse som hade sett bättre dagar i Halden.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>