Steckseniigatan asfalteras 1969 del 1

Idag tar vi det för självklart att gator och vägar i tätorter är asfalterade. Så har det dock inte alltid varit utan det var grusväg som gällde. Steckseniigatan där Olle och Irene bodde fick sin asfaltbeläggning först sommaren 1969. Turligt nog var Olle hemma när arbetet skedde och sin vana trogen fotograferade han det hela. Mannen med ljus jacka och keps är Göran Dalsbo och var väl anställd på kommunens gatuenhet.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>