Tössbo Jordbrukskassa 1955

Bankens första kontorslokal fanns från starten 1939 i en gårdslokal på Torggatan 7. 1945 byttes den lokalen mot en annan lokal på samma adress, med den skillnaden att det nya bankkontoret vette mot gatan. 1961 flyttade Jordbrukskassan in på Mellanbrogatan, i det hus som revs när Prisa-huset skulle byggas. Längst ut på hörnet mot Kungsgatan låg Rio-Frukt. Därefter kom ingången till Kungsbaren, som låg på andra våningen över Eskilstunaboden. Därefter en bit in på Mellanbrogatan låg Jordbrukskassans entré. I maj 1974 flyttade Jordbrukskassan, som då hette Föreningsbanken, in på Mellanbrogatan 8. Idag finns frisersalongen Nova i den före detta banklokalen.

På första bilden är det Anton Larsson från Hannebol och bankkassörskan Ruth Björk. Anton Larsson var kamrer och bankföreståndare på deltid och var ordförande i bankens styrelse under åren 1945 – 1980.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>