Kolonilotter i Åmål 1984

Här har Olle lyckats komma 17 meter över marken för att fotografera kolonilotterna bredvid brandstationen. Kanske brandkårens kranbil var behjälplig. Den sista bilden är en vy mot kyrkan. Dom två byggnaderna närmast kameran längs Ödmansgatan finns inte kvar idag.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>