Student eller real?

Det är svårt att bedöma om detta rör sig om realen eller studenten. Den stora mössan kan ju vara både grå eller vit. Man har ju helt klart lagt ner mycket energi på detta ekipage. Platsen är Lunnegatan och förmodligen i mitten på 50-talet.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>