Thore Wahlström och MS Hilda

Här har Olle fått följa med Thore Wahlström i hans fina träbåt MS Hilda. Thore har byggt båten själv. Ett arbete som lär ha tagit 19 år. De första sex bilderna är från 1991. Nästa fem bilder är tagna 1992 och den sista bilden är från 1994.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>